วีดีโอแนะนำ
การสมัครแข่งขันว่ายน้ำออนไลน์
เชิญด้านใน

สมัครแข่งขันออนไลน์ นักกีฬาทุกท่าน

สมัครแข่งขันออนไลน์ สโมสร

 • กองทุนพัฒนากีฬาทางน้ำภาคใต้
 • จัดลำดับ 1 ปี
 • <<<>>>Can the Spirit, or Soul, Be Destroyed? One part of us, our spirit, has been made to AjarnJo live forever. <<<>>>รับให้คำปรึกษาการจัดการแข่งขัน+ระบบนาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ ทั่วประเทศ โปรด ติดต่อ คุณจอย พี่สาว อ.โจ ด่วน 08-1847-6027 รับให้คำปรึกษาการเช่าเครื่องจับเวลาอัตโนมัติ เบอร์โทรสำนักงานเบอร์ 08-1713-6113 หากตกหล่นแจ้งทาง mail:Ajjoclones@gmail.com
  อ.โจ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2560

  เรียน ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ www.jp.in.th
  รายการแข่งขันอื่นใดที่ไม่ปรากฎบน www.jp.in.th มิใช่การดำเนินการของ JO'S SYSTEM
  ดังนั้น การดำเนินการแก้ไขข้อมูลนักกีฬาตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งแก่ Admin ผู้ดูแลระบบ ของ www.jp.in.th
  จึงมีผลรองรับเพียงการแข่งขันในรายการที่เจ้าภาพไว้วางใจใช้บริการ JO'S SYSTEM ให้ดำเนินการดูแล
  ระบบการสมัครแข่งขันออนไลน์ ระบบประมวลผลสถิติเวลาการแข่งขันด้วยคอมพิวเตอร์ และการรายงานผลออนไลน์ เท่านั้น
  หากท่านมุ่งหวังให้การแจ้งแก้ไขข้อมูลนักกีฬาที่ยื่นต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ ของ www.jp.in.th
  ผ่านช่องทางการสื่อสาร E-Mail : ajjoclones@gmail.com หรือ jo@jp.in.th
  มีผลหรือนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักกีฬา สำหรับใช้ในรายการแข่งขันอื่นใดที่ไม่ปรากฎบน www.jp.in.th
  ย่อมไม่มีผลเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
  ข้อมูลที่ Admin ผู้ดูแลระบบ ของ www.jp.in.th ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านแจ้งมาจะปรากฎข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง
  ในรายการแข่งขันที่ ปรากฎบน www.jp.in.th เท่านั้น
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
  ขอขอบพระคุณที่ท่านวางใจใช้บริการ www.jp.in.th & JP SWDragon
  โดย JO'S SYSTEM
  ซึ่งก่อตั้งและพัฒนาระบบโดย อาจารย์โจ
  เบื้องหลังของความสำเร็จนั้น เกิดจากความมุ่งมั่น ทำงานหนัก เสียสละ ผิดหวัง ผ่านความล้มเหลว เผชิญกับการต่อต้าน มาก่อนทั้งสิ้น
  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเราศึกษา เรียนรู้งานการจัดทำประมวลผลการแข่งขันสานต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์โจ
  ครอบครัวประสงค์ เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของ อ.โจ โดยศักดิ์และสิทธิ์จากความรักและความไว้วางใจของอาจารย์โจ
 • ผลการแข่งขัน ย้อนหลัง
 • การแข่งขันว่ายน้ำรายการ Bangkok Championship 2017 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ( 2 ก.ค. 2560 )
 • การแข่งขันว่ายน้ำรายการ SANVO SWIMMING 2017 “ซันโว สวิมมิ่ง” ประจำปี 2560 ณ สระว่ายน้ำ NIST International School สระว่ายน้ำมาตรฐาน 25 เมตร 8 ลู่ (12-13 สิงหาคม 2560 )
 • แจ้ง ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากครบตามจำนวนที่จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ตรวจสอบรายชื่อและรายการแข่งขันระบุเวลารายงานตัวได้แล้ว 05/07/2560 (25721157)